OBERTANIEC Oberwaniec

Spektakl muzyczno - taneczny

ŚLĄSCY STUDENCI MIASTU KATOWICE

Spektakl muzyczno taneczny

Rytm, muzyka, taniec jako twórcza symbioza na tle przemijających obrazów historii i tradycyjnego wzoru.

Trwanie zakorzenionych tradycji w środowisku społecznym, budowanie nowych form przekazu na tle nowatorskiego brzmienia muzycznego.

choreografia i reżyseria: Zofia Czechlewska
opracowanie muzyczne: Adam Kawa
scenografia: Barbara Kowaczek-Jędrasik
kostiumy: Janina Łubkowska
szef kapeli: Szymon Wieczorkowski
koordynator: Barbara Uracz

Artyści wykonawcy:

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademicki Zespół Tańca Politechniki
Śląskiej „Dąbrowiacy” w Katowicach

Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Współorganizatorzy:

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „KATOWICE” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Szkoła Tańców Polskich Zofia Czechlewska
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
Fundacja Teatralna
Symetria Agencja Reklamy i Promocji
Pałac Młodzieży w Katowicach

Materiały filmowe

Materiały promocyjne