Wykształcenie

W 1978r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego w Płocku

7 lat później w 1985 zdała Egzamin Weryfikacyjny organizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i uzyskała tytuł Tancerza.

Następnie rozpoczęła studia na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej w specjalności Choreografia i Techniki Tańca (studia I st.).

W ciągu ponad pół wieku istnienia Uczelnia ta wykształciła plejadę wybitnych osobistości świata muzycznego, które z niesłabnącym powodzeniem rozsławiają jej imię zarówno w kraju, jak i za granicą…

Studia te ukończyła w 2010r.

W tym samym roku ukończyła także Studium Pedagogiczne.

Studia II stopnia podjęła na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – najstarszej i największej uczelni muzycznej w Polsce, a także jednej z najstarszych w Europie, której początki powstania datowane są na 1810 r.

W 2013r została absolwentką tej uczelni na kierunku Taniec w specjalności – Choreografia i Teoria Tańca.

dr Zofia Czechlewska

Obecnie w trakcie postępowania mającego doprowadzić do uzyskania doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej: rytmika i taniec.

25.09.2014 został otwarty przewód doktorski na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Temat pracy doktorskiej: „Folkloryzm w wybranych dziełach choreografów polskich XX wieku w konfrontacji z analiza spektaklu LAETUS nodo”.